l_hman

Linnea Öhman

Member | Last logged in at

Är en kvinna på 36 år som bor på landet i ett torp med en sambo, en hund, en massa katter och en häst.
Är snart utbildad driftekniker och är redan utbildad solenergitekniker med värmesystemkompetens.
Har relativt stor gräsmatta på ca 2300 kvadratmeter med varierande underlag och växthastighet på gräs och ogräs...